ไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีหมวดหมู่

น่าช้อปมากๆ Wireless PCIe Adapter D-LINK (DWA-582) AC1200 Dual Band1,190 บาท

1,190 บาท
ความเร็วมากที่สุด ด้วย Dual-band ไวร์เลส AC
ง่ายต่อการเซ็ตอัพ
เข้ากันได้กับไวร์เลสรุ่นต่างๆ
เข้ากันได้กับไวร์เลสรุ่นก่อนหน้านี้ และรุ่นปัจจุบัน

กดดูราคาล่าสุด   สั่งซื้อ

ไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีหมวดหมู่

Link

ไอทีและคอมพิวเตอร์